Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологією (від гр. lexisслово, logosвчення) називають науку, яка вивчає лексику. Слово лексика походить від грецького слова lexicos словесний, словниковий. Ним називають усі слова мови, а також окремі шари або групи слів (побутова, професійна лексика) та словниковий склад окремих творів чи письменників (лексика Шевченка, лексика «Гайдамаків»).

Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найменування всім пізнаним людиною предметам, явищам природи та суспільства, слугує для вираження людиною почуттів, емоційних реакцій і волевиявлень. Отже, фактично, слово бере на себе номінативну (називальну) функцію мови.

До найважливіших ознак слова належать такі:

— слово складається зі звуків і має певну внутрішню впорядкованість звуків;

— має наголос;

— має лексичне значення, тобто щось називає або виражає;

— може поділятись на менші мовні одиниці — морфеми (основу й закінчення, корінь, суфікс, префікс);

— пов'язується з іншими словами в реченні або словосполученні змістовими й граматичними зв'язками;

— має граматичні форми;

— виконує синтаксичні функції.

Слова поділяються на групи:

самостійні — це ті слова, що мають лексичні й граматичні значення: поле, ліс, гай, гарний, свій, чотири, сміятися, весело, взимку та ін.

До самостійних належать іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники;

службові слова мають тільки граматичні значення і можуть виражати залежність одних слів від інших у словосполученнях та реченнях, пов'язувати однорідні члени речення, частини складного речення, надавати певних відтінків словам або утворювати окремі граматичні форми.

Службовими словами є сполучники, прийменники, частки.

Окремою групою слів є вигуки та звуконаслідування, бо вони нічого не називають, а лише виражають почуття, емоції, реакції, акустичні образи.

Слово, яке має лексичне значення, називається лексемою.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua