Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв'язку

Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених і серед них є кілька студентів (О. Гончар).

1. Це речення складається з трьох простих речень.

2. У ньому сполучниковий вид зв'язку, між першим і другим реченням — підрядний, між другим і третім — сурядний.

3. Це складнопідрядне речення з однорідною підрядністю.

4. Між першим і другим реченнями ставиться кома, тому що між ними підрядний зв 'язок; між другим і третім реченнями кома не ставиться, тому що в них є спільне головне речення.

5. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — Спартак, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) — дізнався, виражений дієсловом; дізнався (від кого?) від неї (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — партія полонених, виражений словосполученням двох іменників; присудок (простий дієслівний) — прибула, виражений дієсловом; партія полонених (яка?) нова (узгоджене означення, виражене прикметником).

Третє речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — кілька студентів, виражений словосполученням числівника з іменником; присудок (простий дієслівний) — є, виражений дієсловом; є (серед кого?) серед них (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua