Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Питання для самоконтролю

1. Чим характеризуються ускладнені прості речення?

2. Дайте визначення однорідним членам речення, назвіть ознаки однорідності.

3. У яких позиціях узгоджені означення бувають однорідними й неоднорідними?

4. Схарактеризуйте узагальнюючі слова та розділові знаки при них.

5. Дайте визначення відокремлених членів речення.

6. Які члени речення можуть бути відокремленими?

7. Назвіть умови відокремлення означень.

8. Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин.

9. Які прийменники вживаються при відокремлених додатках, виражених іменником?

10. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними?

11. Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення?

12. Схарактеризуйте способи вираження звертань та розділові знаки при них.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua