Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Дієслово

Питання для самоконтролю

1. Що таке дієслово як частина мови? Назвіть граматичні ознаки дієслів.

2. Що є початковою формою дієслова та які граматичні ознаки вона має?

3. Поясніть написання не з дієсловами. Наведіть приклади.

4. Що виражає категорія виду дієслів? Дайте характеристику кожному виду.

5. У чому полягає різниця між перехідними та неперехідними дієсловами?

6. Схарактеризуйте основні значення форм теперішнього, минулого та майбутнього часів.

7. З'ясуйте особливості поділу дієслів на дієвідміни.

8. Що виражає дійсний спосіб дієслів?

9. Як утворюються дієслова умовного способу?

10. Як утворюються дієслова наказового способу?

11. Що виражають безособові дієслова?

12. Назвіть основні способи творення дієслів. Наведіть приклади.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua