Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Фразеологія сучасної української мови

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ

§ 1. Ознаки фразеологізму
§ 2. Обсяг фразеології
§ 3. Олександр Потебня — предтеча української фразеології

ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 4. Вибірковість фразеології
§ 5. Ідеографічна класифікація фразеологізмів
§ 6. Фразеологічне значення

СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ І СЛОВА

§ 7. Творення слів на базі фразеологізмів
§ 8. Символ як структурно-семантична основа формування фразеологізмів

СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ У ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 9. Багатозначність фразеологізмів
§ 10. Синонімія у фразеології
§11. Фразеологічні варіанти
§ 12. Антонімія фразеологічних одиниць

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 13. Семантична класифікація
§ 14. Генетична класифікація
§ 15. Функціональна класифікація

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 16. Фразеологізми зі структурою словосполучення

СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 17. Творення фразеологізмів на базі вільних синтаксичних конструкцій
§ 18. Творення фразем на базі сполучень слів
§ 19. Творення фразеологізмів на базі окремих слів
§ 20. Творення фразем на базі народних оповідань
§ 21. Творення фразеологізмів на базі прислів'їв та приказок
§ 22. Творення українських фразеологізмів на базі іншомовних

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 23. Моделювання як структурно-семантичний чинник фразеотворення
§ 24. Метафоризація як образно-семантичний чинник фразеологізації
§ 25. Метонімізація як образно-семантичний чинник фразеологізації
§ 26. Евфемізація як семантичний і культурологічний фактор формування фразеологізмів
§ 27. Евфемізація як засіб формування фразеологічних універсалій
§ 28. Структурно-семантичні й стилістичні фактори формування фразем

ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 29. Історичні зміни у фразеології
§ 30. Еволюція соціальних фразеологізмів
§ 31. Індивідуально-авторське використання фразеологізмів (лексичні видозміни)

СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 32. Активні і пасивні фразеологізми
§ 33. Експресивно-стилістичне забарвлення фразеологізмів
§ 34. Функціонально-стильові розряди фразеологізмів
§ 35. Стилістичні функції фразеологізмів

ПОЗАЛІТЕРАТУРНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 36. Ареальні фразеологізми української мови
§ 37. Фразеологізми професійного мовлення і жаргонів

КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

§ 38. Духовний код національної культури
§ 39. Ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів

БАЗОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

§ 40. Слово — концепт як фразеотворчий чинник

ПОХОДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 41. Відображення матеріального й духовного життя у фразеології
§ 42. Сфера первісного функціонування фразеологізмів
§ 43. Українська зоофразеологія
§ 44. Звичаї, обряди, вірування

ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§ 45. Етимологічне коментування в збірниках паремій
§ 46. Становлення української фразеологічної етимології
§ 47. Моделювання як метод етимологізації фразеологізмів
§ 48. Етнокультура як засіб етимологізації фразеологізмів
§ 49. Недооцінка українського матеріалу при етимологізації фразеологізмів

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

§ 50. Збір і систематизація фразеологізмів
§ 51. Основні фразеологічні словники літературної мови
§ 52. Фразеологічні словники говірок
§ 53. Інші види фразеологічних словників

НОВІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ
 

 
© www.SchoolLib.com.ua