Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ВСТУП

СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Об'єкт і предмет соціології
Структура соціологічного знання
Функції соціології та її зв'язок з іншими науками
Метод соціології

ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ВІХИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Витоки соціологічного знання
Виникнення і розвиток соціології як окремої науки
Соціологічна думка України

ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Емпірична соціологія
Структурний функціоналізм
Конфліктологія
Символічний інтеракціонізм
Феноменологія
Етнометодологія
Неофункціоналізм
Структуралізм і постструктуралізм
Соціологічні концепції технократизму

ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ

КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Особистість і проблеми соціалізації
Соціальні групи і спільності
Соціальні класи і верстви. Проблеми стратифікації
Соціальний статус і соціальна роль
Соціальний інститут
Соціальна діяльність і структура
Соціальні зв'язки і соціальні відносини
Соціальна поведінка і соціальний контроль

КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

Соціальний процес
Соціальна зміна
Соціальний рух
Соціальна мобільність
Соціальне відтворення
Соціальна трансформація
Соціальний прогрес і регрес
Соціальний розвиток

СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Економічна соціологія
Соціологія міста
Соціологія політики
Соціологія культури
Соціологія науки
Соціологія освіти
Соціологія сім'ї
Соціологія вільного часу
Соціологія релігії
Соціологія громадської думки
Соціологія книги і соціологія читання

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ, ВИДИ

Що таке соціологічне дослідження
Етапи соціологічного дослідження
Види соціологічного дослідження
Соціальний моніторинг

ПРОГРАМА І РОБОЧИЙ ПЛАН СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИБІРКА

Програма соціологічного дослідження
Робочий план дослідження
Вибірковий метод в дослідженні

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз документів
Анкетне опитування
Соціометричне опитування
Соціологічне інтерв'ю
Фокусоване групове інтерв'ю
Соціологічне спостереження
Соціологічний експеримент

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА І АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Статистика як інструмент обробки даних
Підготовка емпіричних даних до обробки і аналізу
Обробка і аналіз первинної інформації
Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації
 

 
© www.SchoolLib.com.ua