Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.3. Процес навчання

Запитання. Завдання

У чому полягає сутність процесу навчання? Поясніть зміст його компонентів.

Чому процес навчання має двосторонній характер?

Охарактеризуйте основні етапи оволодіння навчальним матеріалом.

Яку роль відіграють мотиви навчання? Який мотив є найважливішим для успішного оволодіння знаннями?

Охарактеризуйте основні закономірності навчання.

Продемонструйте зв'язки, що існують між принципами навчання.

Проаналізуйте кілька навчальних занять одного з ваших викладачів і визначте, якою мірою він дотримується принципів навчання, які правила навчання він використовує. Які принципи і правила навчання дали б йому змогу оптимізувати навчальний процес?

Згадайте, яким чином ваші шкільні вчителі реалізували на уроках принцип емоційності.

Література

Баранов С. В. Принципы обучения. — М., 1975.

Дидактика современной школы/ Под ред. В. А. Онищука. — К., 1987.

Загвязинский В. И. Дидактика высшей школы. — Челябинск, 1990.

Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. — К., 1991.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. — М„ 1983.

Подласый И. П. Исследование закономерностей дидактического процесса. — К., 1991.

Слепкань З. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. — К„ 2000.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua