Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

1. Загальні засади педагогіки

1.1. Педагогіка як наука

Запитання. Завдання

Які особливості характеризують українську народну педагогіку?

У чому полягає основна відмінність духовної педагогіки від світської?

Які педагогічні ідеї великого українського мислителя Григорія Сковороди є актуальними й сьогодні?

Чи тотожні за змістом такі педагогічні категорії, як «виховання» і «соціалізація»?

Яке значення мають міжпредметні зв'язки для педагогіки? З якою наукою педагогіка пов'язана найтісніше?

Розкрийте логічні зв'язки між етапами педагогічного дослідження.

Охарактеризуйте метод педагогічного експерименту.

Знайдіть збірки народних прислів'їв, приказок, пісень та проаналізуйте наявні в них виховні настанови.

Які співзвучні сьогоденню проблеми порушені у книгах «Педагогічна поема» А. Макаренка та «Серце віддаю дітям» В. Сухомлинського?

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. — К., 1998.

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения еффективности педагогических исследований. — М., 1982.

Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.

Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.

Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К., 1997.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. — Умань, 1993.

Ноосфера: духовный мир человека/ Сост. А. В. Коротнян. — Л., 1987.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. — К., 1985.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua