Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

5. Психологія індивідуальності

5.3. Здібності

Запитання. Завдання

1. Який зв'язок існує між здібностями та знаннями, навичками і вміннями?

2. Чи впливають вроджені задатки на майбутні здібності людини?

3. Чому яскраво виражені здібності у дитини нерідко зникають із піком?

4. Які особливості здібностей виявлялися в тому, що геніальний Ейнштейн часто забував день народження своїх дітей?

5. Чим можна пояснити, що геніальні люди не завжди були визнані за їх життя?

6. Прокоментуйте вислів «Талант робить те, що може, а геній — те, що повинен».

7. Чим відрізняються між собою обдарованість, талант і геніальність?

8. Поясніть, чи можна за результатами виконаної діяльності судити про здібності людини.

9. Чи визначають вроджені задатки вид майбутніх спеціальних здібностей?

10. Прочитайте притчу і поясніть, якими повинні бути умови, щоб людина могла розвинути свої задатки і перетворити їх на здібності:

«Дуже допитливий чоловік хотів з'ясувати, хто був найвидатнішим полководцем усіх часів і народів. Йому сказали, що найкращий уже помер і піднісся на небо. Біля райських воріт чоловік звернувся до апостола Петра з проханням допомогти в пошуках. Апостол вказав на душу, яка стояла неподалік.

Вибачте, цього чоловіка я знав у земному житті. Він був шевцем.

Правильно. Але якби він став полководцем, то, без сумніву, перевершив би всіх».

Література

Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд// Вопросы психологии. — 1995. — № 1.

Артемьева Т. И. Методологический аспект проблемы способностей. — М„1977.

Барков В. І., Тютюнников А. М. Як визначити творчі здібності дитини. — К., 1991.

Гільбух Ю. 3. Розумово обдарована дитина. — К., 1993.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — М., 1995.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К., 1999.

Колінець Г. Г. Індивідуально-психологічні особливості дослідницьких здібностей старшокласників// Наукові записки ТДПУ. — Серія 3. Педагогіка і психологія. — № 3. — Тернопіль, 1997.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К., 1989.

Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. — *М„ 1968.

Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. — М., 1971.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 1989.

Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. — М„ 1961.

Психологічні знання потрібні кожній людині на всіх етапах її життя. Передусім вони необхідні для глибшого пізнання себе, своїх потенційних можливостей, а також розуміння інших людей. Вони допомагають людині правильно організовувати роботу над собою. На цих знаннях ґрунтується пізнання сенсу життя і розуміння тих складних соціально-психологічних проблем, які прагне вирішити суспільство.

Вивчення психології необхідне для фахового зростання, оволодіння новою технікою, налагодження гармонійних стосунків у трудовому колективі, формування в ньому належного морально-психологічного клімату. Про її важливість свідчить рішення ЮНЕСКО оголосити XXI століття століттям психології.

Без знання психологічних особливостей становлення і розвитку особистості неможливо виховувати підростаюче покоління. Тому психологія є основою для опанування педагогіки.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua