Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

5. Психологія індивідуальності

5.1. Темперамент

Запитання. Завдання

1. У чому можуть проявлятися властивості темпераменту?

2. Охарактеризуйте відмінності між поняттями «властивість нервової системи», «тип нервової системи», «темперамент».

3. Розкрийте залежність між властивостями нервової системи і властивостями темпераменту.

4. Установіть відмінності у поведінці представників сильного і слабкого типів нервової системи.

5. Чи можна за бажанням змінити тип темпераменту?

6. Чим зумовлена схильність меланхоліків до виконання монотонних робіт тонкого мистецького плану?

7. Поясніть, як проявляються компенсаторні особливості психіки людини в індивідуальному стилі діяльності.

8. Уявіть, що ви керівник фірми і набираєте працівників. Осіб якого типу темпераменту ви б хотіли бачити на посадах секретаря, референта, водія транспорту, агента з реклами, біржового агента, агента зі зв'язків з громадськістю, бухгалтера, охоронця? Поясніть чому.

Література

Белоус Б. Б. Темперамент и деятельность. — Пятигорск, 1990.

Голубева 3. А., Рождественская В. И. О психологических проявлениях свойств нервной системы// Вопросы психологии. — 1976. — № 5.

Гуревич К. М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. — М., 1970.

Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. — Казань, 1969.

Мерлин В. С. Очерк теории темперамента. — М., 1969.

М'ясоїд П. А. Загальна психологія. — К., 1998.

Павлов И. П. Мозг и психика: Избранные психологические труды. — Москва — Воронеж, 1996.

Русалов В. М. Биологические свойства индивидуально-психологических различий. — М., 1979.

Симонов П. В., Ершов П. М. Темперамент, характер, личность. — М., 1984.

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. — М., 1982.

Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. — М., 1985.

Трошихін В. О., Віленський Ю. Г. Темперамент... Що це? — К., 1966.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua