Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.1. Предмет психології

Запитання. Завдання

1. Які форми вияву психіки спільні для людей і тварин?

2. Чи можна закономірності психіки, що виявлені у тварин, переносити на людину?

3. Який етап у розвитку психології можна вважати суто науковим?

4. Як розуміти вислів «Кожна психічна функція має динамічну локалізацію в мозку людини»?5. Чому і як виникла свідомість?

6. Порівняйте зміст понять «надсвідоме» і «підсвідоме».

7. Як пов'язані між собою чотири характеристики свідомості?

8. Один учений висловив основну тезу своєї теорії так: «Чи сміється дитина, дивлячись на іграшку, чи посміхається Гарібальді, коли зазнає переслідувань за надмірну любов до батьківщини, чи тремтить дівчина, вперше думаючи про кохання, чи пізнає Ньютон світові закони і записує їх на папері — всюди завершальним актом є м’язовий рух». Проаналізуйте зміст цього твердження і встановіть, про яку теорію йдеться. Яке місце вона посідає в історії психології?

9. Філософ і культуролог М. Бахтін вважав, що життя людини можна розглядати як складний вчинок, а кожний окремий акт і переживання є моментом її життя — вчинення. Він описав чотири групи характеристик вчинку: ціннісність, єдність, відповідальність і подійність. Пригадайте у своєму житті вчинок, який змінив вашу долю і включав ці характеристики. Охарактеризуйте його.

Література

Анохин П. К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. — М., 1976.

Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.

Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. — М., 1986.

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. — М., 1992.

Дубравська Д. М. Основи психології. — Львів, 2001.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчукта ін. — К„ 1999.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К„ 1989.

Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М. 1972.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. — М., 1972.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. — К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. — К., 1999.

Роменець В. А. Історія психології. — К., 1978.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. — М., 1989.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua