Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

4. Емоційно-вольова сфера особистості

4.1. Емоції і почуття

Запитання. Завдання

1. Яка відмінність між емоціями і почуттями?

2. Проаналізуйте природу виникнення емоцій із точки зору інформаційної теорії.

3. Яку роль відіграють в емоціях органічні відчуття?

4. У чому проявляється суб'єктивність переживань?

5. Що розкривається в змісті почуттів?

6. Обґрунтуйте відмінності у переживаннях стресу і афекту.

7. Чи можна естетичні почуття відносити до астенічних переживань?

8. Поясніть, у чому проявляється нечіткість поділу вищих почуттів.

9. Про яку якість почуттів йдеться в наведеному уривку з листа юнака до дівчини: «Я не знаю, — пише юнак дівчині, — люблю я тебе чи ненавиджу. Мені здається, що ці почуття в мені дивним чином перемішані» (За М. Д. Левітовим).

Література

Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. — М., 1976.

Додонов Б. И. Эмоция как ценность. — М., 1978.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К„ 1999.

Изард К. Эмоции человека. — М., 1980.

Никифоров А. С. Эмоции в нашей жизни. — М., 1978.

Психологія/ За ред. Ю. Трофімова. — К., 1999.

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. — М.. 1979.

Селье Г. Стресс без дистресса. — М., 1982.

Симонов П. В. Теория отражения и психофизиология эмоций. — М., 1970.

Шингаров Г. X. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. — М., 1971.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua