Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.4. Міжособистісні стосунки в групах

Запитання. Завдання

1. Чим зумовлена різноманітність підходів до класифікації груп?

2. Обґрунтуйте тезу «Де згода, там перемога».

3. Чи можливі прояви конформізму в умовах колективу?

4. Як може впливати збіг в одній особі соціометричної зірки і лідера на психологічний клімату групі?

5. Чи може наявність декількох референтних груп у особистості бути причиною її конфлікту із собою?

6. Чим лідер відрізняється від керівника?

7. Розкрийте відмінності між лідером — натхненником і лідером-організатором.

8. Проаналізуйте, як стиль керівництва впливає на діяльність колективу.

9. Оберіть критерій і проведіть за ним соціометричне дослідження в групі. Побудуйте соціометричну матрицю і соціограму. Визначте соціометричну зірку та ізольованих.

10. Поясність, чому не можна описати психологічний портрет лідера, характеризуючи властивості його темпераменту, характеру, здібностей.

Література

Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1997.

Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. — М., 1989.

Донцов А. И. Психология коллектива. — М., 1984.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К., 2002.

Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы. — М., 1991.

Обозов Н. Н. Межличностные отношения. — Л., 1979.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. — М., 1986.

Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива. — М„ 1978.

Психологическая теория коллектива/ Под ред. А. В. Петровского. — М„ 1979.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua