Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.3. Психологія особистості

Запитання. Завдання

1. У чому полягають відмінності між поняттями «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»?

2. Як у структурі особистості співвідносяться біологічне і соціальне?

3. Проаналізуйте погляди психологів на джерела активності особистості.

4. Які відмінності у поглядах на особистість властиві концепціям Фройда і неофройдистів?

5. Від чого залежить міцність людських переконань?

6. Як слід розуміти вислів «Особистість є суб'єктом власної діяльності»?

7. Завдяки чому можна змінити самооцінку особистості?

8. Обґрунтуйте взаємозв'язок самооцінки і рівня домагань.

9. Чим загрожує особистості неадекватний рівень її домагань?

Література

Асмолов А. Г. Психология личности. — М., 1990.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. — К„ 1999.

Кон И. С. Открытие «Я». — М„ 1978.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.

Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М., 1982.

Психология развивающейся личности/ Под ред. А. В. Петровского. — М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua