Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.2. Спілкування

Запитання. Завдання

1. Чи можна використовувати внутрішнє мовлення для спілкування з іншими людьми? Поясніть свою думку.

2. Як пов'язані між собою діяльність і спілкування?

3. Охарактеризуйте роль невербальних засобів спілкування.

4. Як здобути прихильність партнера по спілкуванню?

5. Які ви знаєте механізми сприймання і розуміння людини людиною? Охарактеризуйте їх.

6. Поясніть, яку роль відіграють паузи у мовленнєвому спілкуванні.

7. Чому люди з різних культур відчувають труднощі у виборі засобів невербального спілкування?

8. Чому люди при зустрічі потискують один одному руку?

9. Для встановлення ділових відносин у вас намічена зустріч із партнером. З чого ви розпочнете її підготовку?

Література

Бодалев А. А. Личность и общение. — М., 1995.

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. — М., 1982. — Т. 2.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987.

Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. — М„ 1989.

Леви В. Искусство быть другим. — М.. 1981.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М., 1984.

Обозов Н. Н. Межличностные отношения. — Л., 1979.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. — М., 1986.

Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. — М., 1971.

Щекин Г. В. Как читать людей по внешнему облику. — К., 1992.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua