Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.3. Методологічні аспекти психології

Запитання. Завдання

1. Визначте суть понять «методологія», «метод» та «методика» і взаємозв'язки між ними.

2. Чому потрібне системне вивчення психіки людини?

3. Чому психічні властивості людини не можна звести лише до матеріально-структурних?

4. Охарактеризуйте системи, що визначають буття людини.

5. Яка відмінність між об'єктом і предметом дослідження в психології?

6. Які вимоги до теорії ставить психологічна практика?

7. У чому полягає складність виявлення психологічних законів?

8. Чому не всі психологічні закони можна виразити за допомогою математичних формул?

9. Наведіть приклади використання системного методу у психології.

10. Проаналізуйте групи психологічних законів і доведіть, наскільки така класифікація є повною.

Література

Анциферова Л. И. Методологические принципы и проблемы психологии// Психологический журнал. — 1982. — Т. 3. — № 2.

Барабанщиков В. А. Принцип системности в психологической концепции Б. Ф. Ломова// Психологический журнал. — 1987. — Т. 18. — № 1.

Ломов Б. Ф. Об исследовании законов психологии// Психологический журнал. — 1982. — Т. 3. — № 1.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М„ 1984.

Платонов К. К. Системные качества психических явлений// Психологический журнал. — 1982. — Т. 3. — № 2.

Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. — М., 1959.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua