Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.3. Мета, завдання і основні напрями виховання

Запитання. Завдання

Проаналізуйте вплив гуманітарних і природничих знань на формування світогляду молоді.

Як може поєднуватися всебічний розвиток особистості та розвиток здібностей до певного виду діяльності?

Чи можливий всебічний розвиток особистості людини в умовах інтенсивного зростання потоку інформації? Чи вважаєте ви себе всебічно розвиненою людиною?

Доведіть необхідність дотримання у виховному процесі взаємозв'язку між напрямами виховання.

Доведіть необхідність єдності та взаємозв'язку у формуванні моральної свідомості й поведінки.

Розкрийте вплив трудової діяльності на інтелектуальний розвиток особистості школяра.

На прикладі виховної роботи однієї зі шкіл виявіть, яким напрямам змісту виховання надається перевага і чому. Чи виправданий такий підхід із педагогічної точки зору?

Наведіть факти взаємовпливу фізичного виховання та інших напрямів всебічного розвитку особистості.

Література

Алексюк А. М. Дидактика вищої школи. — К., 1988.

Ващенко Г. Виховний ідеал. — Полтава, 1992.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. - Львів, 1996.

Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. — М„ 1979.

Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: Збірник документів. — Ч. І. — К„ 1998.

Кабалевский Д. В. Воспитание ума и сердца. — М., 1989.

Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. — К., 1995. — № 14.

Кравець В. П. Психологія сімейного життя. — Тернопіль, 1995.

Макаренко А. С. Проблеми шкільного радянського виховання// Макаренко А. С. Твори: У 7-ми т. — К., 1954. — T. 5.

Неменский П. М. Мудрость красота. — М., 1981.

Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації. — К., 1996.

Писарчук Е. А., Кухта А. М. Екологічне виховання учнів. — К., 1984.

Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки молоді/ За ред. В. В. Рибалки. — Київ — Тернопіль, 2000.

Сидоренко В. Як опанувати техносферу, ергосферу, інфосферу?// Освіта. — 2004. — № 16. — 24—31 берез.

Слепкань 3. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. — К., 2000.

Соловейчик С. Педагогика для всех. — М., 1989.

Сухомлинський В. 0. Роль переконань у формуванні духовного обличчя особистості// Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5-ти т. — Т. 2.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання// Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. — К., 1983. — Т. 1.

Фіцула М. М. Антиалкогольна робота в школі. — К., 1981.

Фіцула М. М. Правове виховання учнів. — К., 1997.

Шпак О. Т. Економічне виховання учнів. — К., 1985.

Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. — Мюнхен — Тернопіль, 1992.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua