Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

3. Теорія і методика виховного процесу

3.1. Суть процесу виховання

Запитання. Завдання

2. Доведіть, що процес виховання відрізняється від процесу навчання. Вкажіть, що між ними спільного.

3. Чому об'єктивні і суб'єктивні суперечності є рушійними силами процесу виховання?

4. Чи можна змінювати послідовність етапів виховання? Чому?

5. Чим організація самовиховання школярів відрізняється від роботи зі студентами?

6. Визначте рівень вашої вихованості і намітьте програму самовиховання.

7. Які критерії вихованості є найголовнішими? Чому?

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. — К., 1998.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник. — К., 1988.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. — Львів, 1998.

Галузинський В. М., Масленнікова Н. П. Самовиховання та самоосвіта школярів. — К., 1969.

Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству. — М., 1990.

Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. — М.,

1984.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителю// Сухомлинський В. О. Ви брані твори: У 5-ти т. — Т. 2.

Фіцула М. М. Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл. — Ужгород — Тернопіль, 2002.

Шилова M. П. Изучение воспитанности школьников. — М., 1982.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua