Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.5. Технології навчання у сучасній школі

Запитання. Завдання

Порівняйте пояснювально-ілюстративну і проблемну технології навчання. Що між ними спільного і відмінного?

У яких формах можна застосовувати проблемний виклад навчального матеріалу?

У чому полягає відмінність лінійної і розгалуженої системи програмування навчального матеріалу?

Доведіть ефективність модульно-рейтингової системи навчання.

Розробіть фрагмент програмованого посібника на одну з тем предмета вашої спеціальності.

Вирішенню яких дидактичних проблем, завдань сприяє диференційоване навчання?

Проаналізуйте кілька навчальних занять, проведених вашими викладачами, і визначте в них елементи, які можна віднести до певної технології навчання.

У чому полягає суть особистісно-орієнтованої технології навчання?

Охарактеризуйте переваги і недоліки групової технології навчання.

Розкрийте суть розвивальної технології навчання.

Як вирішують проблему розвитку творчих здібностей у навчальному процесі?

Охарактеризуйте цінність технології навчання як дослідження.

Розкрийте суть нових інформаційних технологій навчання.

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій: модульне навчання: Навчальний посібник. — K., 1993.

Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. — K., 1996.

Кудрявцев В. П. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. — М., 1991.

Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика. — М., 1994.

Нові технології навчання. — К., 1995. — Вип. 15.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник/ За ред. О. М. Пехота. — К.: «А.С.К.», 2002.

Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. —Львів, 1998.

Фурман А. В. Методологический анализ развивающегося обучения. Педагогика и психология. — М., 1995. — № 1.

Чошаков М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. — М„ 1996.

Якиманская И. С. Разработка технологий личностно ориентированого обучения// Вопросы психологии. — М., 1995. — № 2.

Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. — К.: Партнер, 1997.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua