Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Педагогічна психологія: навчально-методичний посібник

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
1 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА

Предмет і завдання педагогічної психології
Міжпредметні зв'язки педагогічної психології з іншими науками
Система категорій педагогічної психології
Поняття соціалізації

2 МЕТОДОЛОГІЯ Й МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методологічні принципи
Методи педагогічної психології

РОЗДІЛ 2
1 НАВЧАННЯ Й ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК

Зміст і сутність категорії навчання
Навчання як умова розвитку
Основні лінії психічного розвитку в процесі навчання й виховання

2 ІСТОРИЧНІ МЕТОДИ Й ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Історичні методи організації навчання
Історичні форми організації навчання

3 ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

Типи навчання
Психологічні моделі навчання. Модель першого типу — традиційне навчання: „ Учень — об'єкт формуючих впливів педагога".

4 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

Класифікація видів навчання
Програмоване навчання
Сугестопедичне навчання
Знаково-контекстне навчання
Модульне навчання

РОЗДІЛ 3
1 НАУЧІННЯ Й УЧІННЯ

Поняття про научіння й учіння
Механізми й закони научіння

2 ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ УЧІННЯ

Учіння як пізнавальна діяльність
Зарубіжні концепції учіння
Вітчизняні теорії учіння
Теорія цілеспрямованої навчальної діяльності
Рівневий аналіз навчальної діяльності

3 ПОКОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотиваційний компонент навчальної діяльності. Загальна характеристика мотивів учіння
Орієнтовний компонент. Орієнтовна частина діяльності
Виконавський компонент. Класифікація навчальних дій
Рефлексивно-оціночний компонент. Контроль і оцінка
Змістовий компонент. Загальна характеристика знань
Вікова динаміка формування компонентів навчальної діяльності. Психологічні принципи формування навчальної діяльності

4 ЗДІБНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття навчальності та її структура
Вікові особливості навчальності та їх діагностика
Типи навальності. Рівні розвитку здібностей до навчання

5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність й рівні розвитку самоосвітньої діяльності
Основні напрями педагогічного забезпечування розвитку самоосвіти

Розділ 4
1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ

Психологічний смисл Виховання
Позиція особистості як психологічний об'єкт Виховання
Методологічні й методичні принципи виховання

1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ

Поняття виховного впливу
Класифікація виховних впливів

2 ПСИХОЛОГІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мораль як сукупність соціальних норм
Вікові особливості морального виховання

3 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ

Характер як проблема педагогічної психології
Психологічний підхід до формування просоціальної спрямованості особистості
Психологічні аспекти Виховання довільності людини

4 ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Характеристика сім'ї як інституту соціалізації
Соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу
Правила ефективного сімейного виховання дітей

5 ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ПЕРЕВИХОВУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Поняття важковиховуваності
Загальна характеристика девіантної поведінки
Акцентуації характеру як причина важковиховуваності
Основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації
Методи психокорекції осіб з девіантними ознаками

Розділ 5
1 ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Специфіка й структура педагогічної діяльності
Психологічний аналіз педагогічного спілкування
Особистість педагога як предмет психологічного дослідження

2 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Предмет і завдання психологічної служби В системі освіти
Основні напрями роботи психолога освіти
 

 
© www.SchoolLib.com.ua