Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Біржа — організаційне утворення, в якому здійснюється купівля — продаж цінних паперів (фондова Б.) і оптова торгівля товарами (товарна Б.). Можуть створюватися також валютні Б. і Б. праці. Правові умови створення та діяльності фондових Б. визначені Законом України «Про цінні папери і фондову біржу», прийнятим Верховною Радою України 18.VI.1991, товарних Б.— законом України «Про товарну біржу», прийнятим Верховною Радою України 10.XII.1991. Фондові і товарні Б. мають статус юридичної особи і діють на підставі статутів. Фондова Б.— організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Утворюється у вигляді акціонерного товариства, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їхнього біржового курсу. Фондову Б. можуть створити не менш як 20 засновників — торговців цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цими паперами. Товарна Б. об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Важливо, що товарна Б. не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. В угоді про створення товарної Б. засновники визначають порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Не можуть бути засновниками і членами цієї Б. органи державної влади та управління, а також бюджетні державні установи.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua