Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Правовий статус іноземців — певні права і обов'язки іноземних громадян щодо країни перебування. В Україні П. с. і. визначається Конституцією України і Законом України «Про правовий статус іноземців». До іноземців закон прирівнює також осіб без громадянства. Іноземці мають ті самі права і свободи та виконують ті самі обов'язки, що й громадяни України, за певними винятками. Іноземці рівні перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Вони мають право на трудову, інвестиційну та підприємницьку діяльність, відпочинок, охорону здоров'я, соціальний захист, житло, освіту, свободу совісті, участь в об'єднаннях громадян, інші майнові та особисті немайнові права; рівні з громадянами України права і обов'язки в шлюбних і сімейних відносинах. Іноземці не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та самоврядування, а також брати участь у референдумах. Вони не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України це пов'язано з належністю до громадянства України. Іноземці, які скоїли злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua