Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Політична партія — об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають на меті участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представництво у складі їх. Порядок створення П. п., їхні права, громадську діяльність регулює Закон України «Про об'єднання громадян». Згідно з цим Законом П. п. в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом. Забороняється створення і діяльність П. п., керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків П. п. в органах державної виконавчої влади, органах судової влади, у Збройних силах, Національній гвардії та Прикордонних військах, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та в державних навчальних закладах. Членами П. п. можуть бути тільки громадяни України, які досягли 18-річного віку. П. п. підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України. У порядку, передбаченому законодавством, П. п. крім прав, якими користуються зареєстровані громадські організації, мають також право: брати участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади, на представництво у складі їх; доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. П. п., створювані ними установи й організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, займатися господарською та іншою комерційною діяльністю, крім продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів. П. п., їхнім установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від: іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства; державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України; підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків; не легалізованих об'єднань громадян; анонімних пожертвувачів. П. п. не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності. П. п. зобов'язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома. Вони мають право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих органів. Див. також Об'єднання, громадян.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua