Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Патентна інформація — складова частина науково-технічної інформації, до якої належать задокументовані або публічно оголошені відомості про вітчизняній та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та громадської діяльності. П. і.— це сукупність принципів і методів одержання, класифікації, обробки, збереження, пошуку, передачі і використання інформації про винаходи, промислові зразки, корисні моделі та інші об'єкти промислової власності. Вона забезпечується спеціальною державною інформаційною службою. За умов ринкової економіки науково-технічна інформація (зокрема патентна) проголошена товаром і об'єктом права власності. Вона може бути використана іншими особами тільки на підставі договору з її власником за обумовлену винагороду.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua