Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Охорона надр — система державних і громадських заходів технологічного, організаційного, правового характеру, спрямованих на захист надр від псування, на відвернення негативних екологічних наслідків видобутку корисних копалин та на раціональне використання надр. За своїм змістом заходи щодо О. н.- поділяються на ті, що забезпечують: запобігання виснаженню запасів корисних копалин (встановлення квот на видобуток окремих видів їх, здійснення дорозвідки родовищ, вилучення при видобутку корисних копалин наявних у них компонентів, що мають промислове значення, облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин тощо); охорону надр від факторів, що негативно впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їхню розробку (встановлення спеціальних правил забудови площ залягання корисних копалин, підземного зберігання нафти, газу та інших копалин; запобігання негативним екологічним наслідкам розробки родовищ корисних копалин; застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобутку корисних копалин, розміщення видобутих гірських порід і корисних копалин, яке виключає їхній шкідливий вплив на навколишнє природне середовище і здоров'я населення тощо). Заходи щодо охорони і раціонального використання надр здійснюються відповідно до вимог законодавства, що регулює гірничі відносини. Див. також Кодекс України про надра, Гірниче право.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua