Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Окреме провадження — урегульований цивільним процесуальним правом порядок розгляду справ про встановлення певних обставин — юридичних фактів, про зміну правового статусу громадян або неправильність дій органів, які посвідчують обставини, за якими закон передбачає виникнення, зміну або припинення майнових і особистих немайнових прав. У порядку О. п. суд розглядає справи про: визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним; визнання громадянина таким, що пропав безвісти, або оголошення його померлим; встановлення неправильності запису в актах громадянського стану; встановлення фактів, що мають юридичне значення; відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника; оскарження нотаріальних дій або відмови у вчиненні їх. Справи О. п. розглядаються за загальними правилами цивільного судочинства з винятками і доповненнями, встановленими ЦПК та іншими законами України. В цих справах беруть участь заявники та заінтересовані особи, органи державного управління, державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їхні об'єднання, інші громадські організації. Якщо при розгляді справи порядком О. п. виникає підвідомчий судам спір про право, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам їхнє право подати позов на загальних підставах.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua