Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Міністерство — центральний орган державного управління, який здійснює керівництво дорученою йому галуззю економічного, соціально-культурного або адміністративно-політичного будівництва. Принципи організації та діяльності М. закріплені в Конституції України. Більш детальне правове становище М. визначається положеннями про окремі М., а також іншими нормативними актами. Міністр є членом уряду, здійснює керівництво М. за принципом єдиноначальності і персональної відповідальності. В М. існують колегії. У межах компетенції відповідних М. міністри видають накази на інструкції на засадах і на виконання чинних законів, указів, а також постанов та розпоряджень уряду. М. визначає основні напрями розвитку галузі. М. можуть виконувати функції міжгалузевого управління, маючи надвідомчі повноваження.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua