Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Колективне сільськогосподарське підприємство — добровільне об'єднання громадян у самостійне підприємство з метою спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів, яке діє на засадах підприємництва та самоврядування. К. с. п. є юридичною особою і створюється за бажанням громадян на добровільних засадах на загальних зборах. Членами К. с. п. можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку. Майно в К. с. п. належить на праві спільної часткової власності його членам. Суб'єктом права власності є підприємство як юридична особа, а його члени — в частині майна, яку вони одержують при виході з підприємства. Право колективної власності здійснюють загальні збори підприємства (збори уповноважених) або сформований ними орган управління. У К. с. п. створюється пайовий фонд майна членів підприємства. До нього належить вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Члену К. с. п. щорічно нараховується частина прибутку залежно від його частки у пайовому фонді. За бажанням члена К. с. п. вона може бути виплачена або зарахована у збільшення частки в пайовому фонді. Пай є власністю члена К. с. п. і може успадковуватися відповідно до цивільного законодавства та статуту підприємства. Член К. с. п. має право на вихід з нього. У цьому разі він одержує пай натурою, грішми або цінними паперами.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua