Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Кодекс України про адміністративні правопорушення — законодавчий акт, в якому об'єднані і систематизовані норми адміністративного права, що регулюють суспільні відносини, пов'язані із запобіганням адміністративним правопорушенням та боротьбою з ними. Його було прийнято 7.XII.1984. Кодекс України про адміністративні правопорушення складається з п'яти розділів, загальної та особливої частин. У загальній частині визначаються поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності, передбачений порядок накладення адміністративних стягнень. Особлива частина регулює питання адміністративних правопорушень у різних сферах, компетенції органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, провадження у справах про адміністративні правопорушення, виконання постанов про накладення стягнень тощо. До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено багато змін і доповнень. Зараз готується його нова редакція.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua