Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Іпотека — застава землі, нерухомого майна, за якої земля і (або) майно, які становлять предмет застави, залишаються у заставника або третьої особи (ст. 30 Закону «Про заставу»). Предметом І. може бути майно, пов'язане із землею: будівлі, квартира, споруди, підприємство (його структурні підрозділи) як цілісний майновий комплекс, а також інше майно, яке віднесено законодавством до нерухомості. Предметом І. можуть бути також земельні ділянки і багаторічні насадження, які належать громадянам за правом приватної власності. І. встановлюється договором, який має бути нотаріально засвідчений (ст. 32 Закону «Про заставу»). Сутність І. полягає в тому, що вона є способом забезпечення зобов'язань. При І. предметом застави разом з будівлею або спорудою стає також право на користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані. У цьому разі за зверненням про стягнення на предмет застави набувач будівлі, споруди має право на одержання земельної ділянки відповідно до законодавства (ст. 37 Закону «Про заставу»). Своєрідною І. є застава рухомого майна, до якого слід віднести товари в обороті або в переробці. Предметами цієї застави можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо. Згідно з договором застави товарів в обороті або в переробці заставник зберігає за собою право володіти, користуватися і розпоряджатися предметом застави згідно із законодавством про заставу (ст. 42 Закону «Про заставу»). Заставник на основі письмової згоди заставодержателя має право передати предмет застави в оренду. Разом з тим він зобов'язаний вжити відповідних заходів для збереження предмета застави, включаючи поточний і капітальний ремонти. Обсяг цих заходів обумовлюється в договорі.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua