Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Законність — правовий режим у державі, за якого діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону. Умовами 3. є: наявність розгалуженої системи законодавства, яке відображає волю та інтереси переважної більшості населення, спрямоване на забезпечення прав людини і передбачає як однаковість нормативно-правового регулювання на всій території країни, так і однакове застосування правових норм до всіх однойменних суб'єктів права; високий рівень правової культури населення, тобто повага до права і прагнення суб'єктів правовідносин діяти у визначених ним межах, узгоджувати власні вчинки з вимогами його норм; наявність державних гарантій, за допомогою яких у суспільстві впроваджується, а в разі порушення відновлюється З.

Поряд з економічними (створення умов, за яких громадяни і юридичні особи могли б реалізувати свої економічні інтереси, не порушуючи закону) і політичними (створення умов, за яких воля та інтереси населення знаходили б свій вияв у діяльності держави, нормах права) гарантіями важливу роль у забезпеченні З. мають відігравати юридичні гарантії, які пов'язані, зокрема, з утворенням і діяльністю системи спеціальних правоохоронних органів, покликаних забезпечувати у межах, визначених законом, запобігання і припинення правопорушень, а в разі вчинення їх — відновлювати 3., застосовуючи до правопорушників передбачені законом засоби впливу.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua