Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Завдаток — грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні на підтвердження укладення договору і на забезпечення виконання його (ст. 195 Цив. К. України). З. є одним із способів забезпечення зобов'язань між громадянами або з їх участю (ст. 178 Цив. К. України). Забезпечувальна функція З. полягає в тому, що коли за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала З., вона втрачає його — 3. залишається в іншої сторони. Якщо ж за невиконання договору відповідальною є сторона, яка одержала З., вона повинна сплатити іншій стороні подвійну суму З. Потенційна перспектива втрати суми З. спонукає сторони виконувати договір. Якщо ж договір буде невиконаний з вини однієї сторони, З. поліпшує становище іншої сторони: сума З., яка залишається на її користь, зможе компенсувати повністю або частково збитки, завдані невиконанням договору. Із втратою суми З. не вичерпується відповідальність сторони, винної у невиконанні договору. Сторона, що відповідає за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки із зарахуванням суми З., якщо в договорі непередбачено інше. Звичайно, якщо виник спір і йдеться про стягнення збитків, то в суді позивач повинен довести розмір їх. Крім того, З. підтверджує факт укладеним договору і є таким, що частково здійснює виконання договору, оскільки видається в рахунок належних за договором платежів. З. слід відрізняти від авансу, яким також видається у рахунок належних за договором платежів, тобто виконує платіжну функцію. Як і З., аванс є доказом укладення договору. Проте аванс він виконує забезпечувальної функції, тому при невиконанні договору він повертається стороні, яка його ви дала, незалежно від причин невиконання договору і незалежно від того, хто є відповідальним за його невиконання. Слід мати на увазі й те, що всякий попередній платіж вважається авансом, якщо в договорі між сторонами немає прямої вказівки на те, що цей платіж є З.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua