Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Екологічне правопорушення — протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує встановлений в Україні екологічний правопорядок. Е. п. є підставою для застосування до винних у його скоєнні фізичних і юридичних осіб юридичної відповідальності — адміністративної, кримінальної, цивільно-правової і дисциплінарної. Різновидами Е. п. є відповідні адміністративні проступки і кримінальні злочини. Зміст Е. п., що тягне за собою застосування юридичних санкцій, розкривається через особливості його складових елементів: суб'єкта, об'єкта, суб'єктивної та об'єктивної сторін. Суб'єктами Е. п. можуть бути підприємства, установи і організації, службові особи і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства. Суб'єктивну сторону Е. п. становить вина у формі умислу або необережності. Об'єктами Е. п. є встановлений в Україні екологічний правопорядок. З ним пов'язана об'єктивна сторона Е. п. Вона характеризується: протиправністю діяння (бездіяльності), що тягне за собою порушення екологічного правопорядку; заподіянням шкоди або загрозою вчинення її у сфері охорони навколишнього природного середовища і природокористування; причинним зв'язком між протиправним діянням (бездіяльністю) і шкодою від цього діяння (бездіяльності).


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua