Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Державний експерт з питань таємниць — посадова особа, яка за законодавством має право прийняти рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Д. е. з п. т. є Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України за посадами та інші посадові особи, на яких ці функції у відповідних галузях державної діяльності покладені Президентом України. Основна функція діяльності Д. е. з п. т. — винесення мотивованого рішення про віднесення інформації до державної таємниці. У ньому зазначаються: інформація, яка має становити державну таємницю; підстави віднесення такої інформації до державної таємниці та обґрунтування заподіяння шкоди життєво важливим інтересам України в разі розголошення її, ступінь секретності зазначеної інформації, строк, на який засекречується інформація; обсяг необхідного фінансування заходів щодо її охорони; державний орган (органи), який вніс пропозицію про віднесення цієї інформації до державної таємниці, і державний орган (органи), якому надається право приймати рішення щодо кола суб'єктів, що матимуть доступ до цієї інформації; строк чинності рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Д. е. з п. т. несе особисту відповідальність за законність і обґрунтованість свого рішення про віднесення інформації до державної таємниці. Рішення Д. е. з п. т. може бути змінене або скасоване Президентом України. Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановлює Д. е. з п. т. з урахуванням ступеня секретності інформації та інших обставин, він не може перевищувати 30 років. Після закінчення зазначеного строку його може бути подовжено рішенням Д. е. з п. т.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua