Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Державна таємниця — вид таємної інформації, що містить відомості з галузі оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди життєво важливим інтересам України і які визнані в порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю», державною таємницею та підлягають охороні з боку держави. Законодавство України про Д. т. ґрунтується на Законі України «Про інформацію» і складається з актів законодавства України, прийнятих відповідно до цього закону. Дія законодавства України про Д. т. не поширюється на відносини, пов'язані з охороною комерційної чи банківської таємниці, іншої конфіденційної і таємної інформації, якщо остання не є одночасно державною таємницею. Державну політику щодо Д. т. як складову частину загальнонаціональної інформаційної політики та політики забезпечення безпеки України від внутрішньої та зовнішньої загроз формує Верховна Рада України. Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади, а також органи місцевого і регіонального самоврядування забезпечують реалізацію цієї політики в межах компетенції, передбаченої законодавством. Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади з охорони Д. т. є Державний Комітет України з питань державних секретів. Окремі функції у цій сфері виконують відповідні державні органи в межах повноважень, передбачених законодавством.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua