Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Демократія — народовладдя. Народовладдя є вираженням демократії, яка реалізує себе у пануючому в країні політичному режимі, а також у формі правління, здійснюваної державою. Основні риси Д. в цьому значенні знаходять свій вияв у верховенстві права як загальної міри свободи й рівності в суспільстві; у принципі розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, які стримують і коригують одна одну; у принципі політичного плюралізму, одним із виявів якого є багатопартійність; у принципах виборності представницьких органів державної влади і колегіальності в роботі державного апарату; у розвиткові місцевого самоврядування. Важливими ознаками Д. є також панування в країні законності, розвинута система законодавства, високий рівень розвитку прав і свобод людини, дієвість гарантування цих прав і свобод. Д. притаманні різні моделі політичного правління. Пряма демократія пов'язана з безпосередньою участю громадян у розробці політичних рішень, наприклад, прийнятті законів, розв'язанні інших питань загальнодержавного або місцевого значення, зокрема за допомогою референдуму чи плебісциту. Представницька демократія, забезпечуючи статус народу і членів окремих громад як основних джерел державної влади і місцевого самоврядування, сприяє втіленню їхньої волі у конкретні рішення через обраних населенням представників — депутатів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua