Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Цивільне право — галузь права, нормами якої регулюються майнові та особисті немайнові відносини. Майнові відносини виникають у зв'язку з володінням, користуванням, розпорядженням майном і переходом майна від одного суб'єкта до іншого. Це насамперед відносини власності. Особисті немайнові відносини мають свої особливості: невіддільні від особи; не мають внутрішнього економічного — змісту; їх предметом є нематеріальні блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація, особисте життя, авторство на твори літератури, науки, мистецтва, винаходи, корисні моделі тощо). Особисті немайнові відносини можуть бути пов'язані з майновими (наприклад, авторство на твори) і не пов'язані з ними (наприклад, честь, гідність). Суб'єктами Ц. п. є громадяни України, іноземці і особи без громадянства, юридичні особи (організації, установи, підприємства), держава. Ц. п. є приватним правом і входить у систему українського права в цілому. У ньому втілені такі досягнення світової цивілізації, як свобода особи, приватна власність, свобода договору тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua