Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Фінансове право — сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності. Предмет Ф. п. в. Україні — відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національного доходу країни і необхідні для функціонування держави. Методом фінансово-правового регулювання (тобто суб'єктивного впливу держави на суб'єкти фінансових відносин) є метод владних приписів. Основні джерела Ф. п. в Україні — Конституція України, акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Національного банку, органів місцевого самоврядування. Ф. п. України складається з правових норм, які регулюють тільки фінансові відносини, визначають права й обов'язки суб'єктів, передбачають відповідальність за невиконання приписів держави. Фінансово-правові норми взаємопов'язані, єдині за природою і диференціюються у розділи та інститути залежно від змісту відносин, які вони регулюють. Ф. п. регулює відносини в галузі бюджету, доходів, податків, видатків, бюджетного фінансування, державного, майнового й особистого страхування, банківського кредитування і розрахунків, фінансового контролю і грошового обігу. Фінансові відносини існують тільки у формі фінансових правовідносин. Фінансові правовідносини — це юридична форма закріплення економічних відносин. Вони мають специфічні риси, головні з яких: а) одним із суб'єктів у них виступає держава, яка бере участь безпосередньо або через уповноважені нею фінансові чи кредитні органи; б) об'єктом відносин є кошти або грошові зобов'язання у зв'язку з формуванням, розподілом або використанням централізованих чи децентралізованих фондів коштів; в) виникнення, зміна або припинення їх обумовлюється законом або іншим нормативним актом, яким визначаються права й обов'язки суб'єктів. Розрізняють процесуальні й матеріальні фінансові правовідносини.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua