Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Типологія держав — класифікація держав за їхньою соціальною сутністю. Соціальна сутність держави полягає у здатності її задовольняти певні потреби та інтереси тієї чи іншої спільності (соціальної групи, частини, а іноді й усього суспільства). Отже, розкрити соціальну сутність держави — означає виявити і з'ясувати інтереси і волю якої саме частини суспільства (класової, національної та ін.) виражає, задовольняє та чи інша держава. Досягти цього можна тільки шляхом наукового, теоретичного дослідження держави на основі соціально змістовного, соціально сутнісного підходу. Розподіляти держави на певні різновиди (типи, класи, види) можна, звичайно, й за іншими критеріями, зокрема за методами здійснення влади (демократична і тоталітарна), за характером і рівнем технічного, технологічного розвитку суспільства (доіндустріальне, або аграрне, індустріальне, постіндустріальне, або, як нині висловлюються, інформаційне), за ставленням держави до релігії (теократична, світська, атеїстична), за географічним розташуванням (східна і західна, європейська, азіатська та ін.) тощо. Такі класифікації мають пізнавальну й наукову цінність. Однак жодна з цих типології, відображаючи, безперечно, досить важливі риси, «параметри» держави, не дає відповіді на запитання: волю якого населення, якої його частини виражає той чи інший різновид держави. Без такої відповіді соціальна сутність того явища, яке характеризується поняттям держава, залишається нерозкритою. Тому згадані класифікації не можуть замінити такої типології держав, яка фіксувала б відмінності між ними саме з точки зору їхньої соціальної сутності. Історія існування держав — це, як правило, історія зміни їхньої соціальної сутності. Тому й типи держав є історичними типами. Історичний тип держави — це система суттєвих рис, властивих усім державам, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин і які виражають соціально змістовну, зокрема класову, сутність і соціальне призначення держави. Розрізняють такі типи держави, як племінно-бюрократичний, рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний,соціально-демократичний (у майбутньому), а також перехідний до соціально-демократичного (у багатьох сучасних державах).


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua