Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Суб'єкт управління — необхідний елемент системи управління, який характеризується управлінським впливом, спрямованим на об'єкт управління. Основною ланкою соціальної системи управління є людина, яка виступає в кінцевому підсумку і в ролі керованого об'єкта, і в ролі керуючого суб'єкта. У системі державного управління С. у. виступають державні органи, що виконують функції управління, їхні підрозділи, посадові особи, органи громадських організацій, громадяни. С. у. в теорії управління прийнято називати керуючою підсистемою. Керуюча підсистема кожної конкретної системи управління представлена характерним тільки s для неї набором — відповідною організаційною структурою. Особливості кожної організаційної структури визначаються завданнями, вирішення яких вона має забезпечити, сформульованими конкретно у зв'язку з цілями і характером самого об'єкта управління. Тому справедливим є визначення С. у. як структурно-організаційної соціальної єдності, яка виконує функції керівництва і впливає на об'єкт управління з метою переведення його в інший стан. В основі формування організаційної структури С. у. кожної конкретної системи управління, розмежування його із суб'єктами суміжних систем управління лежать функції суб'єкта управління, які зумовлюються специфікою об'єкта, характером і змістом зв'язків, у які вступають і в яких мають потребу суб'єкт і об'єкт управління в процесі їхньої взаємодії.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua