Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Сторони в цивільному процесі — особи (громадяни і організації), матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві. С. в ц. п. мають у справі юридичний інтерес матеріально-правового характеру. С. в. ц. п. є позивач і відповідач. Позивач — це особа, на захист суб'єктивних матеріальних прав і законних інтересів якої порушено цивільну справу в суді. Позивач особисто може заявити про цю вимогу суду або в його інтересах мають право звернутися до суду із заявою інші особи. Відповідач — Це особа, яка за заявою позивача притягується до відповідальності за порушення чи оскарження права позивача. Характерні риси сторін у цивільному процесі: ведуть процес у справі від свого імені; у їх справі суд ухвалює рішення; на них поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення; несуть судові витрати; їхня правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво; їх становище в цивільних процесуальних правовідносинах визначається рівністю перед законом і судом.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua