Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Спільна власність — власність, яка характеризується множинністю суб'єктів і єдністю об'єкта. Розрізняють С. в. з визначенням часток (спільна часткова власність) і без визначення часток (спільна сумісна власність). Суб'єкти С. в., як і будь-який інший власник, на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належним їм майном, але свої правомочності здійснюють спільно і за згодою. Якщо С. в. за участю громадян може бути і частковою, і сумісною,то С. в. за участю суб'єктів державної власності і юридичних осіб може бути лише частковою, крім випадків, передбачених законодавством. Спільна часткова власність передбачає, що кожному суб'єктові права власності належить частка в праві власності на річ як певну єдність, а не реальна частка цієї речі. При спільній сумісній власності наперед визначених часток у праві власності немає. Суб'єкти цього права володіють, користуються і розпоряджаються річчю в цілому. Частка її може бути виділена лише тоді, коли спільна сумісна власність ліквідується і замість неї створюється спільна часткова власність або індивідуальна приватна.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua