Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Соціальні корми — загальні правила, що регулюють поведінку людей. Вони зумовлені об'єктивними потребами розвитку громадянського суспільства, спрямовані на упорядкування громадського життя. С. н. мають загальний характер. Вони є масштабом, взірцем для поведінки людей у тій чи іншій ситуації, еталоном певних відносин. Приписи С. н. стосуються не конкретної особи, а певного кола або всіх людей. Зміст і характер С. н. зумовлені передусім економічними, матеріально-побутовими, політичними, соціальними, правовими, моральними факторами. Передбачаючи конкретні варіанти, взірці вчинків або поведінки у типових життєвих ситуаціях, С. н. впливають на волю і свідомість конкретної особи, формують її соціальну поведінку і тим самим регулюють відносини, які виявляються передусім у діях або бездіяльності їхніх учасників. Тобто С. н. є моделями належної поведінки, вони наповнені інформацією про соціальні цінності та певний порядок ставлення до інших людей, природи, держави, релігії тощо. Серед С. н. виділяються дві важливі категорії їх: правові і не правові. Правовими є норми моралі, формальних і неформальних об'єднань, звичаї, традиції тощо. До найважливіших С. н. належать політичні норми, тобто норми, які регулюють відносини між партіями, націями, народностями, націями і державою тощо. Значна частина політичних норм закріплена в законодавчих актах і релігійних приписах.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua