Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Юридичний словник-довідник

Слідчий — посадова особа органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, яка призначається у встановленому законом порядку. Завданням С. є провадження попереднього слідства. С. зобов'язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити обставини, що викривають або виправдовують обвинуваченого, пом'якшують чи обтяжують його відповідальність. При попередньому слідстві всі рішення про спрямування слідства і про проведення слідчих дій С. приймає самостійно, крім випадків, коли законом передбачене одержання санкції від прокурора, і несе повну відповідальність за їх законність і своєчасність. У разі незгоди С. з вказівками прокурора про притягнення особи як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття справи С. має право подати справу вищестоящому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень. У цьому разі прокурор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора, або доручає проведення слідства у цій справі іншому С. С. має право давати органам дізнання доручення і вказівки про проведення розшукових та слідчих дій у розслідуваних ним справах і вимагати від органів дізнання допомоги при проведенні окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки С. для органів дізнання є обов'язковими. Постанови С., винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває у його провадженні, обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами. С. не має права перекладати обов'язок доказування на обвинуваченого.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua