Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Короткі висновки
Поняття «політичний маркетинг» є одним із ключових у практичній політології. «Ринок влади» має свої особливості в тоталітарному, авторитарному й демократичному суспільствах.
Дослідження політичного ринку є важливою передумовою ефективності політичного маркетингу. Одним із найпоширеніших його видів у боротьбі за владу є виборча інженерія. Надзвичайно важливе значення у формуванні іміджу політичного лідера чи політичної організації, в їхній перемозі та оволодінні владою має політичне рекламування.

Політичний менеджмент — це наука й мистецтво аналізу політичного розвитку суспільства, що ґрунтується на використанні форм, методів і технологій політичного маркетингу та правового менеджменту.
Однією з важливих проблем, яка вирішується за допомогою політичного менеджменту, є організація і проведення виборчої кампанії політичного лідера, формування легітимних владних структур.

Успіх роботи владної команди, яка перемогла, залежить від її інформаційного забезпечення, вибору моделі й технологій ухвалення урядових рішень, організації власної роботи й діяльності пресової служби.
Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення понять «політичний маркетинг» і «політичний менеджмент».
2. Якими засобами здійснюється дослідження політичного ринку?
3. Який зміст ми вкладаємо в поняття «виборча інженерія» і «політичне рекламування»?

4. Які функції здійснює політичний менеджмент?
5. Визначте головні передумови, за яких забезпечується ефективність діяльності владної команди, яка перемогла.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: Монографія. — К„ 2003. - 424 с.

2. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. — К., 2001. — 360 с.
3. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посібник. — К., 2002. - 176 с.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua