Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Політологія
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Короткі висновки
1. Проблема політичної системи й середовища надзвичайно складна. Саме в цій площині розглядаються провідні політологічні категорії. Йдеться про політичну систему та її структуру, політичний режим як сукупність засобів здійснення влади, форми правління (монархію, президентську й парламентську республіки) й державного устрою (унітарну, федеративну, конфедеративну).

2. Вельми важливим є розуміння понять правової держави й громадянського суспільства. Наявність цих інститутів свідчить про невпинне просування людства до демократичного ладу. І хоча демократія, за висловом В. Черчилля, теж не є досконалою формою управління суспільством, проте людство поки ідо не вигадало нічого кращого.

Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення поняття «політична система суспільства».
2. Яка відмінність між соціологічною та правовою концепцією визначення політичної системи?

3. Які типи політичних систем ви знаєте?
4. Дайте визначення поняття «політичний режим».
5. Чи є відмінності, а якщо є, то в чому вони полягають — між тоталітарними режимами в Радянському Союзі й фашистській Німеччині?

6. Дайте визначення форми державного правління. Які форми державного устрою вам відомі?
7. Дайте визначення понять «правова держава», «громадянське суспільство».
ЛІТЕРАТУРА
1. Антология мировой политической части: В 5 т. — Т. І. Зарубежная политическая мысль: истоки и зволюция. — М., 1997. — 238 с.

2. Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. — К.: Манускрипт, 1996. — 448 с.
3. Буллок А. Гитлер и Сталий: жизнь и власть. Сравнительное жизнео- писание: В 2 т. / Пер. с англ. — Смоленск, 1998. — Т.І. — 656 с; Т. 2. - 688 с.

4. Конституція України. — К., 1997. — 96 с.
5. Розова Т. В., Барков В. Ю. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія. — Одеса, 2003. — 336 с.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua