Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Антикризовий менеджмент - О. М. Скібицький
Основи етнополітики - О.В. Антонюк
Социальная психология курс лекций - Н.М. Ануфриева
Управлінські аспекти соціальної роботи - М.Ф. Головатий
Інформаційні системи
Практикум з граматики англійської мови - І.С. Бахов
Банківські операції - Т.Д Косова
Банківський маркетинг - І.О. Лютий
Анализ финансовой отчетности - В.И. Бариленко
Методология научного исследование - А.Я. Баскаков
Методика та організація фінансового контролю - М.Ф. Базась
Політологія для політика і громадянина - М.В. Бебик
Фінанси - В.В. Бедь
Антикризисное управление - А.А. Беляев
НЛП на каждый день - не жизнь, а праздник - Ева Бергер
Управління трудовими конфліктами - Л.В. Беззубко
Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетологічні дослідження) - О.Г. Білорус
Біржова діяльність - В.В. Раровська
Логіка - опорний конспект лекцій - І.В. Богдановський
Культурологія - В. Бокань
Історія культури України - В. Бокань
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - А.О. Болотніков
Експериментальна психологія - О.І. Бондарчук
Психологія девіантної поведінки - О.І. Бондарчук
Психологія сім'ї - О.І. Бондарчук
Основы психологии и педагогики - Е.И. Бондарчук
Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика - В.С. Лень
Бухгалтерський облік - О.В. Лишиленко
Бухгалтерський управлінський облік - О.В. Лишиленко
Бухгалтерський облік у банках - І.А. Волкова
Психологічні засади підготовки менеджера - М. Чапка
Ринок цінних паперів - Н.І. Чередніченко
Організація діяльності служби зайнятості - А.Т. Чемерис
Економічний аналіз - А.В. Череп
Антикризисное управление - А.Д. Чернявский
Организация учета затрат по центрам ответственности - И.Н. Черных
Выборочные методы в аудите - Е.М. Четыркин
Етика ділового спілкування - Т.К. Чмут
Теорія систем і системний аналіз - Н.Б. Чорней
Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики - Р.К. Чорней
Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід - В.Т. Циба
Міжнародна економіка - І.І. Дахно
Міжнародна торгівля - І.І. Дахно
Міжнародна економіка - І.І. Дахно
Міжнародне економічне право - І.І. Дахно
Державний фінансовий контроль - Л.В. Гуцаленко
Ділова мова: сучасний вимір - Р. Кацавець
Ділова українська мова - І.М. Плотницька
Мотивация и оценка персонала - Г.А. Дмитренко
Стратегический менеджмент в системе образования - Г.А. Дмитренко
Демографія - Л.С. Дорошенко
Корпоративне управління - Л.Є. Довгань
Кримінальне право України - Ю.М. Дьомін
Інноваційний менеджмент - Стадник В.В.
Економіка та менеджмент праці - Ю.В. Богоявленська
Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MATLAB - Єгоршин О.О.
Економіка і організація туристично-готельного підприємства - П.Р. Пуцентейло
Економіка підприємства на ринку товарів і послуг - А.В. Шлійко
Економічна теорія - В.С. Костюк
Економічний аналіз - Б.Є. Грабовецький
Економічна безпека підприємства - Т.М. Іванюта
Економетрія - О.Є. Лугінін
Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) - Л.В. Білецька
Економіка підприємства - О.С. Іванілов
Учет ценных бумаг - Д.А. Ендовицкий
Социология религии - А.А. Ерышев
История политических и правовых учений - А.А. Ерышев
Религиоведение - А.А. Ерышев
Логика - А.А. Ерышев
Ценообразование - И.Л. Ерухимович
Етика ділового спілкування - Т.Б. Гриценко
Європейська та євроатлантична інтеграція України - М.В. Кордон
Соціальна педагогіка - М.Б. Євтух
Экономическая статистика - В.С. Федорченко
Підприємництво - В.Г. Федоренко
Фінанси підприємств - О.С. Філімоненков
Психофізиологія людини - М.М. Філліпов
Психофизиология функциональных состояний - М.М. Филиппов
Філософія: інтерактивний курс лекцій - О.М. Губар
Фінансовий аналіз: теорія та практика - О.Я. Базілінська
Фінансовий облік 1 - І.А. Волкова
Фінансовий облік 2 - І.А. Волкова
Фінансовий ринок - С.М. Еш
Финансовый учет - А.В. Лишиленко
Фінанси підприємств - Н.О. Власова
Фінанси - О.Р. Романенко
Фінанси - В.В. Венгер
Концептуально-методичні засади і інформаційна база фінансового менеджменту
Фінансовий аналіз - Ю.С. Цал-Цалко
Фінансовий облік - О.В. Лишиленко

 

 
© www.SchoolLib.com.ua