Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Групи слів за значенням

1) Синоніми — це слова, що мають різне звучання, але однакові чи близькі за своїм лексичним значенням (пахучий запашний ароматний духмяний). Значеннєва подібність синонімів може бути більш чи менш повною.

2) Антоніми — це слова з протилежним лексичним значенням (далекий — близький). До них належать переважно слова однієї частини мови. Вони об’єднуються в антонімічні пари і властиві словам, які називають ознаку, якість, оцінку предмета. Багатозначне слово може мати окрему антонімічну пару до кожного свого значення (сухий мокрий (рушник), сухий — мякий (хліб)).

3) Омоніми — це слова, однакові за звучанням і написанням, але зовсім різні за лексичним значенням (пара — фізичний стан водиіпара — два). Вони виникають у мові внаслідок випадкового збігу різних слів чи форм слів.

У мові розрізняють омоніми повні та неповні. Повні омоніми мають однакове звучання і написання в усіх граматичних формах (ліра (музичний інструмент) і ліра (грошоваодиниця)). Неповними називаються омоніми, які збігаються за звучанням і написанням не в усіх формах. До неповних належать омоформи, омографи, омофони.

Омоформи — це слова, що однаково звучать тільки в певній граматичній формі (три — числівник і три — дієслово наказового способу).

Омофони — це слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному (менезайменник і мине — дієслово).

Омографи — це слова, що пишуться однаково, але відрізняються наголосом (мука — мука).

 

 
© www.SchoolLib.com.ua