Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Майстер-клас
Українська мова

Повторення

Просте речення
Прості двоскладні та односкладні речення

Складне речення. Складносурядне речення

Основні види складних речень
Складносурядні речення
Розділові знаки у складносурядному реченні

Складнопідрядне речення

Складнопідрядне речення. Будова, інтонація та засоби зв’язку у складнопідрядному реченні
Види складнопідрядних речень за їхнім значенням. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними
Підрядні обставинні речення. Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії
Підрядні речення місця, часу, причини
Підрядні мети, умовні, допустові, наслідкові
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними

Безсполучникові складні речення

Безсполучникові складні речення, смислові зв’язки та інтонація в них
Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Складні речення з різними видами зв’язку

Складні речення із сурядним і підрядним типами зв’язку
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим типами зв’язку

Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9 класах

Звуки мови і знаки письма, їхнє співвідношення
Голосні і приголосні звуки
Уживання м’якого знака і апострофа
Слово та його лексичне значення
Групи слів за значенням
Значущі частини слова. Основні способи словотвору
Частини мови
Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини
Дієслово, його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник)
Подовження та подвоєння букв
Не з різними частинами мови
Написання слів через дефіс
Словосполучення. Речення
Способи передачі чужого мовлення
Кома і крапка з комою в простому і складному реченнях
Двокрапка і тире в простому і складному реченнях
 

 
© www.SchoolLib.com.ua