Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Майстер-клас
Історія України

Українські землі в другій половині ХVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності

Правобережжя та західноукраїнські землі
Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
 Південна Україна. Кримське ханство в ХVIII ст.

Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Включення українських земель до складу Російської імперії
Україна в російсько-турецькій війні 1806–1812 рр.
Економічне становище України в першій половині ХІХ ст.
Початок національного відродження наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.
Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство
Соціальна (антикріпосницька) боротьба в першій половині ХІХ ст.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії.
Українське національне відродження наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Виникнення національно-визвольного руху
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Мистецтво

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Земельна реформа 1861 року
Реформи адміністративного управління 60-70-х років
Економічний розвиток українських земель. Формування ринкових відносин
Суспільно-політичний рух у 50–60-х роках ХІХ ст. Виникнення громад
Суспільно-політичний рух у 70–90-х роках ХІХ ст.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХІХ ст.

Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин
Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70–90-х рр. ХІХ ст.

Культура України в другій половині ХІХ ст.

Освіта. Наука
Мистецтво

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.

Економічний розвиток
Створення українських політичних партій. Земсько-ліберальна опозиція царизму
Україна напередодні та в роки російської революції 1905–1907 рр. Масові соціальні виступи
Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.

Українська культура й духовне життя народу на початку ХХ ст.

Освіта. Наука.
Література і друкарство
 

 
© www.SchoolLib.com.ua